นโยบายการจัดส่งสินค้า

นโยบายการจัดส่งสินค้า

ค่าจัดส่งสินค้า
บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าผ่านทาง บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด หรือบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด โดยเป็นการจัดส่งทางพัสดุลงทะเบียนด่วนพิเศษ หรือ EMS ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งตามจำนวน และน้ำหนักของสินค้า โดยบริษัทฯ จะแจ้งค่าจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าทราบในหน้ายืนยันคำสั่งซื้อสินค้า

การตรวจสอบค่าจัดส่งสินค้า
ระหว่างกระบวนการสั่งซื้อสินค้า ลูกค้าสามารถตรวจสอบค่าขนส่งได้ในกรอบ “สั่งซื้อ”

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า

หลังจากที่ลูกค้าทำรายการสั่งซื้อและชำระเงินค่าสินค้าสำเร็จแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าไม่เกินวันทำการถัดไป ลูกค้าจะได้รับหมายเลขรหัสสำหรับการตรวจสอบสถานะการส่งสินค้า ซึ่งระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าจะเป็นไปตามรายละเอียดด้านล่าง:

  • ภายในพื้นที่กรุงเทพฯ: 1 – 3 วันทำการ
  • ภายนอกพื้นที่กรุงเทพฯ: 3 – 7 วันทำการ

เพื่อทราบข้อมูลการจัดส่งอย่างชัดเจนมากขึ้น กรุณาอ้างอิงที่ http://track.thailandpost.co.th